top of page
Blueprint

Prosjekt og byggeleder

Veien til suksess

 • Kontrahering

 • Økonomistyring

 • Endringer

 • Fremdrift

 • Planlegning

 • Gjennomføring

 • FDV

 • Kalkulasjon

Blueprint Design

SHA
rådgiver

Kvalitet og veiledning

Med fokus på SHA og HMS i alle prosjekt

 • Vernerunder

 • SJA

 • Risiko analyser

Industrial Worker

Construction Supervision

Oppfølging og fremdrift

 • Kvalitet

 • Utførelse

 • Gjennomføring

 • Uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 og 2

Uavhengig kontroll

KFK Prosjekt er sentralt godkjent og utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og 2. 

Tiltaksklasse 1

Det er krav til uavhengig kontroll av fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger. Kontrollen slår inn når våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven §20-1 første ledd bokstav a og b. Dette innebærer kontroll av våtrom i nye boliger ved søknadspliktig arbeid ved ombygging av våtrom. 

 • Fuktsikring av våtrom som er søknadspliktig.

 • Lufttetthet i nye boliger ihht TEK 17 

Tiltaksklasse 2

 • Bygningsfysikk

 • Konstruksjonssikkerhet

 • Geoteknikk

 • Brannsikkerhet

bottom of page